VUOTOCICLO

Oznámení o účast 2013

Oznámení o účast

Vuotociclo IV ročník – Sankta Sango
od 22. října do 14. listopadu 2013

 Uzávěrka přihlášek 5. července 2013
přihlášku můžete odeslat na email (vuotociclo@gmail.com) přihláška a materiály
požadované k prezencím.

 

 • Vuotociclo

Vuotociclo je kolektivní výstava moderního výtvarného umění. Kterou pořádá Univerzita Suor Orsola Benincasa v Neapoli a Odbor kultury a Magistrát města Neapol. Samotný festival vzrostl z kurzu Videoarte, který vede Agata Chiusano na Univerzitě Suor Orsola Benincasa. Mohou se účastnit všichni umělci s jednou či více výtvarnými prácemi, také i s rozdílnými technikami. Vuotociclo podporuje jak práce studentů tak i profesionálních umělců, chce tím vytvořit a aktivovat synergii mezi samotným řemeslem a výtvarnou tvorbou, to co je viditelné a hmatatelným o proti skrytému a citovému. Snaha o vytvoření rovnováhy v konečném uměleckém díle. Vuotociclo sleduje vztah mezi uměním a společností, komunikací a spoluprací a mezi umělci a učni.

 

 • Výstavní prostory

Město Neapol plně podporuje iniziativu Univerzity Suor Orsola Benincasa, tedy pro
čtvrtý ročník Vuotociclo jsou k dispozici prestižní výstavní prostory:
Castel dell’Ovo pro přípravu výstavy moderního umění
PAN pro části věnované divadlu, videu a ,,electronic literature’’, také zde bude
probíhat meeting moderního umění (setkání umělců, kritiků, kurátorů a galeristů) a
elektronické muziky.

 • Témata

Každý rok má výstava jedinečné téma, společné téma na kterém studenti a artisti pracují. Téma fetivalu může být řešeno uměleckou inspirací ale také jako sociální problém. Nové téma Sankta Sango, zvolené téma symboluje krev (sangue), prvek bohatý: spiritualiti, esoteriky, svátosti, vitality. Postačí slova eucharistie, upíří mýty, katakomby San Gennaro, nebo historické téma ‘blut und boden’. Tak, že práce mohou být založeny na tématu sociologicko-historickém, tímto základem v esoterice a spiritualitě, nebo symbol psychoanalitiky, nebo ryze estetická věc. Téma krve se v tomto období navrací
k ,,Oku’’, jako ve všech fázích historické krize. Kdy novorozeně zajímá upíří estetika. Která se měnila generace, a i dnešní vampíři, tudíž – neživí a nemrtví, jsou mladí, jsou žijící ve věčném limbu bez budoucnosti. Studenti a artisti mají volnost interpratací tématu vlastním citen, jazykem v jejich větší shodou. Skupiny aktivní v sociální, sociologické a antropologice se zájmem prezentovat jejich aktivity, jejich studie nebo i zorganizovat workshop. Můžete poslat přihlášku a přiložit abstrakt.

 

 • Účast

Účastnit se mohou studenti, profesionálové, začátečníci, samoukové. Nejsou věkové limiti pro uchazeče, kvalifikace či osnovi. Vuotociclo podporuje účast všech na jakýchkoliv úrovních. Také se mohou účastnit asociace, neziskové sociální, organizace, které chtějí prezentovat a dokumentovat sjoje práce.

 

 • Části výstavy

1. VIDEOARTE MONOCANALE & VIDEOINSTALLAZIONE VIDEOMONOCANALE
Přijaté techniky: video a všechny techniky animací.
Maximální délka videa je 10 titulů komprese.
Pro tuto sekci poslat také oskenovanou přihlášku s originálním podpisem, krátké
umělecké CV ( ve formátu word, písmo Arial, velikost 12, maximálně 20 řádků), jedna
fotka autora / autorů, video v HD 1280px X 720px (16:9), dvě fotky jpeg videa ( ne
menší jak 1024 X 768), abstrakt k pracím (ve formátu word, písmo Arial,velikost 12,
max 10 řádků).
Pro předlohu zaslat kopii videa/animace ve formátu MPEG4 nebo .AVI na e-mail
vuotociclo@gmail.com
2. VIDEOINSTALACE
Přijaté techniky: videoinstalace, instalace smyslové, video/instalace interaktivní,
vizuální prostředí/zvuky, videoinstalace ve 3D. Pro tuto sekci poslat také oskenovanou přihlášku s originálním podpisem, krátké
umělecké CV ( ve formátu word, písmo Arial, velikost 12, maximálně 20 řádků), jedna
fotka autora / autorů, video v HD 1280px X 720px (16:9), dvě fotky jpeg videa ( ne
menší jak 1024 X 768), abstrakt k pracím (ve formátu word, písmo Arial,velikost 12,
max 10 řádků). Technický list, popis prostorových požadavků – techniky – prostorově a
plánek práce.
Autor musí zajistit přípravu a technologickou podporu.
3. MALBA:

Přijaté techniky: olej, akryl, průmyslové barvy, inkoust, akvarel, grafity, pastel, ilustrace,

vytisklé různé typy, atd.
podklady: plátno, papír, lepenka, dřevo, plast, kov, atd.
Pro tuto sekci poslat také oskenovanou přihlášku s originálním podpisem, krátké
umělecké CV ( ve formátu word, písmo Arial, velikost 12, maximálně 20 řádků), jedna
fotka autora / autorů, abstrakt k pracím (ve formátu word, písmo Arial,velikost 12, max
10 řádků). ), dvě fotky prací jpeg (ne menší 1024 X 768).
4. FOTOGRAFIE
Přijaté techniky: práce ve 2D a 3D, zahrnuje digitální fotografii, analogické foto,
počítačová grafika, software art nebo prácě prováděné různými technikami, jako
digitální manipulace (včetně použití barvy nebo jiného druhu manuální exprese), web
art, polaroid, foto z mobilu, fotokoláž, atd.
Pro tuto sekci poslat také oskenovanou přihlášku s originálním podpisem, krátké
umělecké CV ( ve formátu word, písmo Arial, velikost 12, max. 20 řádků), jedno foto
autora / autorů, abstrakt práce (ve formátu word, písmo Arial, velikost 12, max. 10
righe), fotka práce v jpeg (ne menší jak 1024 X 768)
5. INSTALACE A OBJEKTY
Přijaté techniky: prostorové objekty.
Všechny materiály, organické neorganické jsou akceptovány, mohou zahrnovat práce
interaktivní a i s elektrickým připojením, měchanizace, světla, zvuky nebo videa.
Pro tuto sekci poslat také oskenovanou přihlášku s originálním podpisem, krátké
umělecké CV ( ve formátu word, písmo Arial, velikost 12, max. 20 řádků), jedno foto
autora / autorů, abstract práce (ve formátu word, písmo Arial, velikost 12, max. 10
řádků), dvě fotky jpeg práce (ne menší jak 1024 X 768 Technický list, popis
prostorových požadavků – techniky – prostorově a plánek práce.
Autor musí zajistit přípravu a technologickou i výstavní podporu.

 • Události

Konference a/nebo workshop, live performance, pro performance přirozená účast. Pro tuto sekci poslat také oskenovanou přihlášku s originálním odpisem, krátké umělecké CV ( ve formátu word, písmo Arial, velikost 12, max. 20 řádků), jedna fotka autora / autorů a krátký abstrakt práce nebo jestli již byla realizována tak showreel.

 • Výběrové řízení

Kvalita, výzkum, inovace, vztah k tématu a současné práce jsou základní kritéria výběru.. Umělci a vybrané práce budou kontaktováni podle volby učiněné výběrovou komisí.

 

 • Termíny a možnost účasti

Termíny pro zaslání materiálů všech typů je 5. července 2013. adresa e-mailu pro kontaktovaní je: vuotociclo@gmail.com

 

 • Materiáli k odeslání:

1. Naskenovaná přihláška s originálním podpisem.
2. Krátký umělecký CV (ve formátu word,písmo Arial, velikost 12, max. 20 řádků),fotka autora, krátký popis práce uchazeče (ve ormátu word, písmo Arial, velikost 12, max. 10 řádků)
3. Fotka ve formátu jpeg vlastní práce (ne menší jak 1024 X 768)
4. materiály požadované pro specifikace vybrané části , a jméno účastníka/ů kteří presentují jsou práci.
5. oskenované potvrzení zákonného zástupce při účasti nezletiletého.

 • Adresa pro odeslání materiálů a prací:

– Adresa pro odeslání CV, přihlášky, foto, abstrakt : vuotociclo@gmail.com
– Adresa pro odeslání prací: corso Vittorio Emanuele n.292 , Napoli, 80135, Italy

 • Dodání a navrácení prací

Pro montáž:
kdo pošle práce kurýrní služdou, musí přijít do 15. října, potřebná je také domluva s organizací před odesláním pro ty, kteří osobně doručí práce na místo Castel dell ‘Ovo je jediný možný termín 22.října. Demontáž: ten kdo požaduje odeslání prací zpět kurýrem musí se domluvit s organizací nejpozději do10. prosince. Kdo si chce své práce sám vyzvednout v Castel dell’Ovo, jediným možným ermínem je 11. listopadu. Prosíme o respektování času demontáže

 • Doprava

Při výběru finalistů si musí každý z nich zajistit na vlastní náklady přepravu (doručení a návrat) svých prací, a jestli to uzná za vhodné, pojistí je ! Průběh festivalu, výstavní prostory bude rozdělovat Organizace . Pro práce sochařské, videa a ostatních instalací.
Veškeré náklady na přepravu a jejich příprava jsou v péči umělce. Výtvarníci si musí chránit poskytnuté práce potřebným obalem, který zajišťuje integritu a ochranu samotného díla a bude také jednoduché opakovaně navrátit práce zpět po konci výstavy. Balení, také musí nutně nést alespoň na dvou stranách nesmazatelným fixem, všechny údaje o odesílateli a obsahu. Organizace nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným zacházením, špatným zabalením práce, způsobené během přepravy

 • Výber prací 

Výběr děl je v kompetenci výboru, který se skládá z :
Rettore Lucio D’Alessandro
Preside Enricomaria Corbi
Direttore Artistico Prof.ssa Agata Chiusano
Prof.ssa Maria D’Ambrosio
Prof.ssa Luisa Bocciero

 

 • Akceptace a Copyright

Umělec přijímá veškerá ustanovení obsažená v oznámení o účasti na Vuotociclo IV ročník – Sankta Sango.
Umělci jsou držiteli práv k obrazům zaslaných prací. Také uděluje organizaci právo použití pro účely propagace: vytvoření místa výstavy, materiály pro propagaci na výstavě a zveřejňování.Materály rotofragií, videí, CV a texty odeslané pro účast budouarchivovány beznavrácení.

Umělec je sám zodpovědný za obsah a vzhled textu předložených materiálů. Žadatel výslovně opravňuje Organizátory Agata Chiusano a Univerzitu Suor Orsola Benincasa, jakož i jejich přímé zástupce, zacházet s osobními údaji účastníka podle zákonu 675/96 (‘legge sulla Privacy’) ve znění dalších předpisů D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), také pro zařazení těchto údajů do databáze a na webovou stránku. Veškeré spory budou řešeny v souladu se zákonem v Itálii a v italštině. Osobní údaje,odrázky děl na výstavě a/nebo jiných prací uvedených na stránkách, nebo film/video natočené Organizací/ sektorem v průběhu události, pro podporu umělců , nebo v dalších uměleckých akcích, v propagaci na webu, komunikace nebo marketing, může být použita Ogranizací/sektorem bez nutně vyžadujícího souhlasu obou stran. Organizace/sektor si vyhrazuje právo provést změny v oznámení o účasti, pokud to bude potřeba.
V případě nepřijmutí adekvátní kvality nebo technicky prací si Organizace / sektor vyhrazuje právo na odstranění jedné či více částí.

 

logo napoli logo unisob 15110_4869024198645_130235206_n LOGO DEFINITIVO PER VUOTOCICLO

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: